Στην 4 people matters υλοποιούμε προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού και των εκπαιδευόμενων Workshops (Εργαστηριακά Σεμινάρια), Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Βιωματικές Δράσεις για τις θεματικές ενότητες:

Ηγεσία

Δείτε στο σύνδεσμο: το Βιωματικό Πρόγραμμα Ηγεσίας ‘Leadership Unlocked!’

Διαχείριση Αλλαγής / Προσωπική Ανάπτυξη

Δείτε στο σύνδεσμο: το Βιωματικό Πρόγραμμα ‘The Art and Craft of Resilience’

Δείτε στο σύνδεσμο: το Βιωματικό Εργαστήρι ‘The Stress Management Workshop’

Coaching / Mentoring

Δείτε στο σύνδεσμο: το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Coaching Skills for Leaders’

Δημιουργικότητα / Καινοτομία

Δείτε στο σύνδεσμο: Εκπαιδευτικό Εργαστήρι ‘Creativity and Innovation – Unlock Your Potential’

Διαχείριση Ταλέντων

Ομαδικότητα / Δυναμική Ομάδων

Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων

Δείτε στο σύνδεσμο: Εργαστήρι ‘The Conflict Management and Resolution Workshop’ 

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Τεχνικές Παρουσίασης

Πωλήσεις

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Άριστη Εξυπηρέτηση Πελάτη

Marketing στην ψηφιακή εποχή – Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Όλα τα προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.