Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση | 4people matters

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση | 4people matters

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση από την 4people matters

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση από την 4peoplematters προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης/του οργανισμού και των εκπαιδευόμενων.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για σας Workshops (Εργαστηριακά Σεμινάρια), Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Βιωματικές Δράσεις, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας, Προγράμματα Ανάπτυξης της Ομάδας.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικές δράσεις, μπορούν να συνδυαστούν με υπηρεσίες Coaching (Executive Coaching / Team Coaching) για μέγιστα αποτελέσματα ή /και να εμπλουτιστούν με το εργαλείο προσωπικότητας Εννεάγραμμα – Enneagram.

Στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να:

  • Ευθυγραμμίζονται με το όραμα και τις αξίες του οργανισμού
  • Συνεργάζονται ομαδικά
  • Σκέφτονται και να δρουν στρατηγικά
  • Δημιουργούν και να διατηρούν μια μεταμορφωτική αλλαγή
  • Ηγούνται και επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου απόδοση
  • Ζουν με ισορροπία και αρμονία

Τα 4 στάδια της προσέγγισης της 4people matters για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Μάθετε περισσότερα για τα στάδια προσέγγισής μας σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στο σύνδεσμο εδώ.

Θεματικές Ενότητες

Μάθετε περισσότερα για τις θεματικές ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων στο σύνδεσμο εδώ.

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Εννεάγραμμα

Μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να εφαρμόσουμε το Εννεάγραμμα στις εκπαιδευτικές δράσεις στο σύνδεσμο εδώ.

Κύκλοι – Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι Κύκλοι είναι Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης, οι οποίες απαρτίζονται από 5 έως 11 άτομα.

Μπορούν να υλοποιηθούν και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον.

Ο Κύκλος Δημιουργικότητας αφορά την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και το ξεδίπλωμα των ταλέντων μας.

Ο Κύκλος Ηγετών αφορά την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων του ατόμου και συνδυάζονται με το Εννεάγραμμα.

Ο Κύκλος Σοφίας αφορά την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της συναισθηματικής και πνευματικής νοημοσύνης.

Ο Κύκλος Σοφίας χωρίζεται σε 3 ενότητες:

  • Η σχέση με τον εαυτό μου
  • Η σχέση μου με τους άλλους
  • Η σχέση μου με το όλον

Μάθετε περισσότερα για τους Κύκλους στο σύνδεσμο εδώ.


Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Coaching που μπορούμε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε για την εταιρεία σας/ τον οργανισμό σας;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα τηλ. +30 6978 892 893 (Ελλάδα) / +357 99 155 120 (Κύπρος) – Niki Anandi Koulouri.

Print Friendly, PDF & Email