Ενδοεπιχειρισιακή Εκπαίδευση – Στάδια προσέγγισης

Τα 4 στάδια της προσέγγισης της 4people matters για την ενδοεπιχειριασιακή εκπαίδευση

Στην 4peoplematters προσφέρουμε ενδοεπιχειριασική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων.

Ακολουθούμε τα κάτωθι 4 στάδια προκειμένου να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα:

1.    Στάδιο προετοιμασίας, οργάνωσης

Για το βέλτιστο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, διενεργούμε  συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) για τα απoτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων. Αυτοί μπορεί να είναι ο CEO, ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ή και Εκπαίδευσης, ο διευθυντής του τμήματος για το οποίο θα γίνει η εκπαιδευτική δράση.

Επιπλέον, διεξάγουμε συναντήσεις με ενδεικτικό αριθμό των συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος στις εκπαιδευτικές δράσεις. Ο σκοπός των συναντήσεων είναι να ‘ακουστούν’ οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους, οι στόχοι και οι προσδοκίες τους. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε, ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δράση και διευκολύνουμε τη μαθησιακή διαδικασία. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, διενεργούμε τεστ προσωπικότητας/επικοινωνιακού/μαθησιακού στυλ, 360 surveys, για την καλύτερη γνώση των αναγκών της επιχείρησης/του οργανισμού και των εκπαιδευόμενων.

Τα ευρήματα συζητιούνται με τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) και προτείνεται ο τρόπος και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2.   Στάδιο σχεδιασμού

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων εμπνευόμαστε και αξιοποιούμε το Μοντέλο Appreciative Inquiry, τη Συστημική Σκέψη, καθώς και καινοτομικά εργαλεία μέσα από τη Συμβουλευτική, τη Ψυχολογία (ειδικότερα τη Gestalt, τη Θετική Ψυχολογία, τη Συναλλακτική Ανάλυση), τo Coaching, τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, την Εκπαίδευση μέσω Τέχνης, το Διαλογισμό.

Κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων λαμβάνουμε υπόψιν τα δεδομένα της επιχείρησης/του οργανισμού και των εκπαιδευόμενων:

Επιχείρηση/Οργανισμός

o   Η αποστολή, το όραμα, οι αξίες της

o   Οι στόχοι της επιχείρησης/του οργανισμού για την εκπαιδευτική δράση

o   Το περιβάλλον – σύστημα στο οποίο επιχειρεί και δρα

Εκπαιδευόμενοι

o   Οι στόχοι και οι προσδοκίες των εκπαιδευόμενων

o   Οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων

o   Οι ‘προκλήσεις’ που αντιμετωπίζουν

o   Οι εκπαιδεύσεις στις οποίες ήδη έχουν συμμετάσχει

o   Το υλικό που τους έχει δωθεί από την επιχείρηση/οργανισμό

Στοχεύοντας στην αμφίδρομη σχέση με τους εκπαιδευόμενους, στην ενεργητική τους συμμετοχή και στην ανάπτυξη του τρόπου σκέψης τους, φροντίζουμε να να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη. Συνδέουμε το αντικείμενο μάθησης με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

3.   Στάδιο υλοποίησης

Υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί.

Εφαρμόζουμε και εναλλάσουμε ενεργητικές τεχνικές μάθησης ανάλογα με:

·       το αντικείμενο και τους στόχους της εκπαιδευτικής δράσης,

·       το επίπεδο και το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευόμενων,

έτσι ώστε, ο κάθε εκπαιδευόμενος να οικειοποιηθεί το υλικό ακολουθώντας τον προσωπικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης.

Στο τέλος των εκπαιδευτικών δράσεων οι συμμετέχοντες, φτιάχνουν το ομαδικό και ατομικό πλάνο δράσης τους και αξιολογούν τη δράση.

4.   Στάδιο μετά την υλοποίηση

Σε αυτό το στάδιο διενεργούμε συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) και συζητιούνται τα επόμενα βήματα και με ποιό τρόπο θα παρακολουθούνται τα σχέδια δράσης των εκπαιδευόμενων.

Η εκπαιδευτική δράση που έλαβε χώρα, μπορεί να συνδυαστεί με follow-up συναντήσεις με τους εκπαιδευόμενους, επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις ή /και coaching προγράμματα (Executive/Team) καθώς και με εργαλεία αξιολόγησης της πορείας.


Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνείστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος

Είστε γενικός διευθυντής, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντής τμήματος, ιδιοκτήτης επιχείρησης και θέλετε να μάθετε για τις δράσεις εκπαίδευσης που μπορούμε να σχεδιάσουμε για την επιχείρηση/τον οργανισμό σας;

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για μια προσωπική συνάντηση.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στο τηλ. 6978 892 893 (Niki Anandi Koulouri) ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Αντιγράψτε αυτό που διαβάζετε
captcha

 

Print Friendly, PDF & Email