Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Εταιρική Υπευθυνότητα

Στην 4people matters είμαστε ευαίσθητοι σχετικά με τον τρόπο που συμμετέχουμε στην κοινωνία.

Πιστεύουμε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι ζουν με αρετές, με αρμονία και ειρήνη, εστιάζονται στο να είναι εξαιρετικοί, αξιοποιώντας τα ταλέντα τους, με σκοπό να υπηρετούν την κοινωνία και το γενικό καλό.

Θέλοντας να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης και coaching σε προγράμματα που αναπτύσσονται για άνεργους νέους, φοιτητές, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Από το 2017 συμμετέχουμε μέσω του HCA/EMCC Greece (Hellenic Coaching Association) στο Πρόγραμμα Solidarity Coaching  και στο Πρόγραμμα Talent Coaching for Youth.

Μάθετε περισσότερα για τη δράση του Hellenic Coaching Association Solidarity Coaching

Μάθετε περισσότερα για τη δράση του Hellenic Coaching Association Talent Coaching for Youth.

Επιπλέον, παρέχουμε μεμονωμένα υπηρεσίες coaching σε φοιτητές, και στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNCHR).

Print Friendly, PDF & Email