Θεματικές Ενότητες Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων, που μπορούμε να αναπτύξουμε είτε σε μονοήμερα, διήμερα workshops, είτε σε μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Ηγεσία

Βιωματικό Πρόγραμμα Ηγεσίας Leadership Unlocked!

Διαχείριση Αλλαγής / Αυτογνωσία και Προσωπική Ανάπτυξη

Βιωματικό Πρόγραμμα The Art and Craft of Resilience

Βιωματικό Εργαστήρι ‘The Stress Management Workshop’

Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων

Εργαστήρι The Conflict Management and Resolution Workshop

Coaching / Mentoring

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Coaching Skills for Leaders

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Coaching Salespeople for Excellence

Δημιουργικότητα / Καινοτομία

Εργαστήρι Creativity plus Innovation – Unlock Your Potential

Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικότητας Unlock Your Creative Self

Διαχείριση Ταλέντων

Ομαδικότητα / Δυναμική Ομάδων

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Τεχνικές Παρουσίασης

Πωλήσεις

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Άριστη Εξυπηρέτηση Πελάτη

Marketing στην ψηφιακή εποχή – Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

 

Επικοινωνείστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος

Είστε γενικός διευθυντής, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντής τμήματος, ιδιοκτήτης επιχείρησης και θέλετε να μάθετε για τις δράσεις εκπαίδευσης που μπορούμε να σχεδιάσουμε για την επιχείρηση/τον οργανισμό σας;

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για μια προσωπική συνάντηση.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στο τηλ. 6978 892 893 (Niki Anandi Koulouri) ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Αντιγράψτε αυτό που διαβάζετε
captcha