Θεματικές Ενότητες

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση - Θεματικές Ενότητες | 4people matters

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση – Θεματικές Ενότητες | 4people matters

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση – Θεματικές Ενότητες

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων, που μπορούμε να αναπτύξουμε είτε σε μονοήμερα, διήμερα workshops, είτε σε μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ στην Ελλάδα και από την ΑΝΑΔ στην Κύπρο.


Ηγεσία

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Πρόγραμμα Ηγεσίας Leaders Circle

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Πρόγραμμα Εννεάγραμμα και οι 9 τύποι ηγεσίας

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Πρόγραμμα Ηγεσίας Leadership Unlocked!


Διαχείριση Αλλαγής / Αυτογνωσία και Προσωπική Ανάπτυξη

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Πρόγραμμα The Art and Craft of Resilience

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Εργαστήρι ‘The Stress Management Workshop’


Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων

Μάθετε περισσότερα για το Εργαστήρι The Conflict Management and Resolution Workshop


Coaching / Mentoring

Μάθετε περισσότερα για την Ακαδημία Coaching

Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sales Coaching Circle 1.


Δημιουργικότητα / Καινοτομία

Μάθετε περισσότερα για το Εργαστήρι Creativity plus Innovation – Unlock Your Potential

Μάθετε περισσότερα για το Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικότητας Unlock Your Creative Self


Διαχείριση Ταλέντων


Ομαδικότητα / Δυναμική Ομάδων


Αποτελεσματική Επικοινωνία


Τεχνικές Παρουσίασης


Πωλήσεις


Τεχνικές Διαπραγματεύσεων


Άριστη Εξυπηρέτηση Πελάτη


Εκπαίδευση ΕκπαιδευτώνΘέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Coaching που μπορούμε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε για την εταιρεία σας/ τον οργανισμό σας;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα τηλ. +30 6978 892 893 (Ελλάδα) / +357 99 155 120 (Κύπρος) – Niki Anandi Koulouri.

Print Friendly, PDF & Email