Μάρκος Περράκης

Oμιλητής, ψυχολόγος, σύμβουλος, εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων

Markos Perrakis
Markos Perrakis

Ο ∆ρ Μάρκος Περράκης είναι διεθνούς κύρους ομιλητής, ψυχολόγος, σύμβουλος & εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων, ιδρυτής της Fractality που ειδικεύεται στην συμβουλευτική καθοδήγηση, εποπτεία, εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Έχει PhD στα ηγετικά στιλ και την αποτελεσματικότητά τους σε οργανισμούς με διαπολιτισμικές έρευνες στα Βαλκάνια με δημοσιεύσεις στους τομείς της οργανωσιακής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Υλοποιεί έργα και συμμετέχει σε προγράμματα οργανωσιακής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού και εκπαίδευσης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως κοινότητες, πρεσβείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και πολυεθνικές εταιρείες όπως PwC, Interamerican, Ethniki, ΕΙΑΣ, κ.α.

Επίσης είναι:
– Εκπρόσωπος και Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου iOpener – Οξφόρδη, επιστημονικού σύμβουλου του LBS (London Business School) και της ANSE (Ένωσης Εθνικών Οργανισμών Εποπτείας) στην Ελλάδα
– Επιστημονικός συνεργάτης της EUMU – Hellas (Ευρωπαϊκής Ένωσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
– Μέλος της διεθνούς εποπτικής ομάδας International intervision group – Advantage of Differences
– Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Οργανωσιακή Μάθηση (SoL Ελλάς)
– Μέντορας και σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ και εισηγητής σεμιναρίων του ΟΑΕ∆
– Lead auditor σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008
– Επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Πορτογαλικού κέντρου Villa Ramadas – Portugal licensed by BACP & EATA

– Πιστοποιημένος αξιολογητής ΓΓΕΤ (γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας)

Τα τελευταία 22 χρόνια έχει προσφέρει ατομικά και ομαδικά, υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και εποπτείας σε περισσότερα από 3500 άτομα, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού (HR) και μάνατζερς.

Ο ∆ρ Περράκης είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που εφαρμόζει τη μεθοδολογία Appreciative Inquiry (AI) η οποία χρησιμοποιείται από την Σύνοδο Κορυφής και τους Ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις διαχείρισης (management), οι οποίες επικεντρώνονται στα προβλήματα, η εκτιμητική «Appreciative» προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες που βρίσκονται στο ανθρώπινο δυναμικό του κάθε οργανισμού.