Μαρτυρίες πελατών

Μαρτυρίες πελατών

Μαρτυρίες πελατών σχετικά με έργα που έχουν υλοποιηθεί από την 4people mattersQ

Για το έργο (βιωματικό εργαστήρι) που υλοποιήθηκε για την εταιρία Swarovski Hellas τον Δεκέμβρη 2013 στο Κτήμα Νοόσφαιρα από την Αυγή Αποστολάτου, Head of HR.

Testimonial – Apostolatou – Swarovski 2015

Για τη συνεργασία της  Niki Anandi Koulouri  με την εταιρία MMC Management Center από το 2003 έως σήμερα σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, από την Χριστιάννα Κναή, γενική διευθύντρια.

Testimonial – MMC 2015

Για το ανοιχτό εργαστήρι επιχειρηματικότητας ‘Boost Your Business’ που υλοποιήθηκε τον Νοέμβρη – Δεκέμβρη 2014 από την Niki Anandi Koulouri.

ελεύθερος επαγγελματίας
Εξαιρετικός και δομημένος τρόπος παρουσίασης. Μου άρεσε η διαδραστικότητα και η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την εκπαιδεύτρια. Με βοήθησε να αποκτήσω μια μέθοδο σε γνώσεις και εμπειρίες που ήταν μεν γνωστές, αλλά συγχρόνως σκόρπιες.
Print Friendly, PDF & Email