Μοντέλα Ανατροφοδότησης (Feedback)

ανατροφοδότηση-παζλ

ανατροφοδότηση-παζλ

Μοντέλα Ανατροφοδότησης (Feedback)

Γράφει η Niki Anandi Koulouri

 

Μερικά μοντέλα ανατροφοδότησης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο χώρο εργασίας είναι τα κάτωθι:

S.I.P.P

[Sincere] [Incident based] [Positive] [Personal]

Το S.I.P.P είναι ένα μοντέλο για να παρέχουμε θετική ανατροφοδότηση, να γιορτάσουμε την επιτυχία, να επιβραβεύσουμε την ομάδα και να την αναπτύξουμε.

SLC

[Success, Learn, Change]

Το S.L.C είναι ένα μοντέλο που δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να μιλήσουν για τις επιτυχίες τους, να υπογραμμίζουν τη μάθησή τους και να εστιάσουν σε τι θα μπορούσε να αλλάξει ή να βελτιώσει τις επιδόσεις τους την επόμενη φορά.

W3

W1 – What worked well? / W2 – What did not work well? / W3 – What could we do differently next time?

Τι πήγε καλά; – Τι δεν λειτούργησε καλά; – Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά την επόμενη φορά;

Το W3 είναι ένα εργαλείο επανεξέτασης της ομάδας για ανατροφοδότηση. Αυτό το μοντέλο δίνει χρόνο στους ‘εσωστρεφείς’ να σκεφτούν τα πράγματα και στους ‘εξωστρεφείς’ να αναστοχαστούν πριν μιλήσουν. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρακτική, μας δίνει κίνητρα για να αλλάξουμε. Με το να είμαστε σε θέση να παρέχουμε αντικειμενικές, υποστηρικτικές, και προσανατολισμένες στη λύση προτάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στα θέματα που μας απασχολούν και όχι στα συναισθήματα, κατευθύνουμε την ανατροφοδότηση προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

S.T.A.R

Situation – What they were doing / Task – What they should have been doing / Action – What they did / Result – The outcome

Το S.T.A.R είναι ένα μοντέλο που παρέχει ένα εξαιρετικό και απλό πλαίσιο για την παροχή συγκεκριμένης ανατροφοδότησης.

E.E.C

To E.E.C είναι ένα μοντέλο ανατροφοδότησης όπου:

E = Example/facts – Αποδεικτικά στοιχεία (Συμπεριφορά ή ενέργειες του ατόμου – ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)

Τι έκανε το άτομο – Παρουσιάζουμε τα γεγονότα ξεκάθαρα και συγκεκριμένα

E = Effect/feelings – Αποτέλεσμα, επίδραση της συμπεριφοράς/συναισθήματα

Αναφέρουμε την επίδραση της πράξης του ατόμου, σε εμάς, στην ομάδα, σε μια κατάσταση.

Μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας χρησιμoποιώντας δηλώσεις ‘πρώτου προσώπου’ (‘Ι’ statements)

C = Change/or Continue – Αλλαγή ή συνέχεια

Ενθαρρύνουμε το άτομο να δημιουργήσει τις δικές του λύσεις.

  • Προσφέρουμε καθοδήγηση, συζητάμε τις επιλογές, δεν επιβάλλουμε τις ιδέες μας. (Αλλαγή – Change)
  • Ή ενθαρρύνουμε το άτομο να συνεχίσει αυτό που κάνει. (Συνέχεια – Continue)

 

Περισσότερα για το μοντέλο ανατροφοδότησης EEC μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο μας: Το Μοντέλο Ανατροφοδότησης EEC στο σύνδεσμο εδώ.