Η 4people matters μοιράζεται υλικό και πηγές σχετικά με το Εννεάγραμμα.

Χρήσιμα βιβλία σχετικά με το Εννεάγραμμα

Χρήσιμες ιστοσελίδες σχετικά με το Εννεάγραμμα

The Enneagram Institute Η ιστοσελίδα των Don Richard Riso, R. Hudson, συγγραφείς του βιβλίου The Wisdom of Enneagram, καθώς και πολλών άλλων, έχοντας προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της τυπολογίας του Εννεαγράμματος.

The Enneagram in Business – Η ιστοσελίδα της Ginger Lapid-Bogda, συγγραφέας βιβλίων σχετικά με το Εννεάγραμμα και δημιουργός εκπαιδεύσεων για το Εννεάγραμμα στο χώρο των επιχειρήσεων.

 The Enneagram Spectrum of Personality Styles Η ιστοσελίδα του Jerome Wagner, συγγραφέας του βιβλίου: Nine Lenses of the World.

IEANinePoints– Διαδικτυακό περιοδικό για το Εννεάγραμμα από το Διεθνές Σύνδεσμου Εννεαγράμματος (IEA)

Διεθνές Σύνδεσμος Εννεαγράμματος – International Enneagram Association (IEA)  – Ο Διεθνής Σύνδεσμος Εννεαγράμματος