Habits Challenge! Circle 06.12.21

Habits Challenge! Circle 06.12.21 ο νέος κύκλος ξεκίνησε τη Δευτέρα στις 6 Δεκεμβρίου. Τι είναι το πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης Habits Challenge! Circle Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ανάπτυξης και μεταμόρφωσης για την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών...

Resilient Leadership Matters! Free Virtual Lab on 22.04.2021

How to build a More Resilient Team and Organization ‘You can’t stop the waves, but you can learn to surf.’Jon Kabat-Zinn Το Resilient Leadership Matters! Free Virtual Lab on 22.04.2021 είναι ένα δωρεάν...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 10.03.2021

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.”Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 12.10.2020

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 12.10.2020 είναι ένα δωρεάν διαδραστικό...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 21.09.2020

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 21.09.2020 είναι ένα δωρεάν...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 06.07.2020

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 06.07.2020 είναι ένα δωρεάν διαδραστικό...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 25.06.2020

  Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 25.06.2020 είναι ένα δωρεάν...