Προηγούμενες εκδηλώσεις από την 4people matters

Ανοιχτά διαδραστικά – βιωματικά σεμινάρια / εργαστήρια που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 21.09.2020

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 21.09.2020 είναι ένα δωρεάν διαδραστικό...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 06.07.2020

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 06.07.2020 είναι ένα δωρεάν διαδραστικό...

Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 25.06.2020

  Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab How to boost sales performance in your team “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” Benjamin Franklin Το Sales Coaching Matters! Free Virtual Lab on 25.06.2020 είναι ένα δωρεάν...
Print Friendly, PDF & Email