Συνεργάτες της 4people matters

Συνεργάτες της 4people matters στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Top Team World και τον Gilles Gambade και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα coaching και mentoring για στελέχη εταιριών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EMCC.

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Aival – Management Consultants σε θέματα business & marketing strategy σε έργα που υλοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία MMC – Mediterranean Management Centre  παρέχοντας λύσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

Συνεργαζόμαστε με το Κτήμα Νοόσφαιρα (ένα μέρος αρμονίας και γαλήνης) στις Βρυσούλες Κορινθίας και υλοποιούμε στο χώρο εργαστήρια (workshops) και retreats.

Print Friendly, PDF & Email