services | 4 people matters

services | 4 people matters

Γράφει η Αγγελική Πλουμά

Η βιωματική εκπαίδευση είναι “της μόδας”. Πολλές φορές ακούγεται σαφώς και ανενδοίαστα. Βάλε και κάτι ” βιωματικό “ να πουλήσεις. Και κάποιες φορές ο πελάτης, η εταιρία αγοράζει. Αγοράζει γιατί η βιωματική διάσταση κάτι της λέει. Αγοράζει γιατί θέλει να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στον εσωτερικό και κατ` επέκταση και στον εξωτερικό πελάτη. Αγοράζει γιατί έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και θέλει να πάει λίγο πιο βαθιά.

Αυτό το άρθρο είναι ένα εισαγωγικό άρθρο που έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει όσους είναι επιφορτισμένοι με το να «αγοράζουν» εκπαίδευση, ως προς τους συνηθέστερους κινδύνους στην «πώληση» της βιωματικής εκπαίδευσης.

Τι, λοιπόν, ΔΕΝ είναι βιωματική εκπαίδευση.

  1. «Θα κάνουμε βιωματικό» λένε συχνά «οι πωλητές» κι αυτό που εννοούν είναι ότι θα σχηματίσουν ομάδες συζήτησης για ένα θέμα ή ότι θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με τον εκπαιδευτή. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Είναι ενδιαφέρουσα, διαδραστική εκπαίδευση αλλά δεν είναι βιωματική .
  1. Βιωματική πολλές φορές αποκαλούν και την εκπαίδευση που προσφέρουν οι λεγόμενες εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων. Μια υπαίθρια δραστηριότητα (π.χ. rafting) ή παιχνίδι, ακόμα κι αν ενέχει υψηλό βαθμό ρίσκου δεν αποτελεί από μόνη της βιωματική εκπαίδευση για μια επιχείρηση. Αυτό που την κάνει βιωματική είναι η σχέση της με τη ζωή της εταιρίας αλλά και ο συστηματικά κι ο επιστημονικά τεκμηριωμένος τρόπος σύνδεσης.
  1. Πολλές φορές επίσης βιωματική εκπαίδευση αποκαλείται ένας τρόπος ομαδικής συμβουλευτικής, όπου οι συμμετέχοντες φέρνουν κάποια προβλήματα από την εργασία τους κι ο εκπαιδευτής προτείνει λύσεις. Ούτε αυτό είναι βιωματική εκπαίδευση. Αυτό είναι επαγγελματική συμβουλευτική.

Βιωματική όπως λέει κι η λέξη είναι η εκπαίδευση που βασίζεται στο βίωμα, στην εμπειρία. Οι επιχειρήσεις όπως και οι άνθρωποι είναι ζωντανοί οργανισμοί έχουν κύκλο ζωής και εμπειρίες.

Η βιωματική εκπαίδευση λοιπόν είναι η εκπαίδευση που με σαφή, συστηματικό, μεθοδικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο συνδέει την εκπαιδευτική εμπειρία με την καθημερινή ζωή του οργανισμού και την αντίληψη των θεμάτων που τον απασχολούν και «δείχνει» λύσεις και διεξόδους.

Πιο συγκεκριμένα, ένα πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης:

  1. Λαμβάνει υπόψη την τυπική οργάνωση και τις γραμμές εξουσίας αλλά και τις άτυπες σχέσεις καθώς και τα υποσυστήματα σε έναν οργανισμό. Ανιχνεύει τις σχέσεις που είναι λειτουργικές για τον Οργανισμό αλλά σέβεται και το όριο της προσωπικής ζωής των εργαζομένων.
  1. Μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές όπως τις υπαίθριες δραστηριότητες, το παιχνίδι ή τη συζήτηση αλλά πάντα με σκοπό που έχει προδιαγραφεί και με αποτέλεσμα για το οποίο ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες.
  1. Δεν ασχολείται με «περιπτωσιολογία», δεν ανάγει αυτό που συμβαίνει σε μια μεμονωμένη περίπτωση σε γενικό συμπέρασμα. Όπως κάθε καλή σχέση έτσι και μια τέτοια εκπαίδευση χρειάζεται να έχει όχι αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά μακροχρόνια προοπτική και ενδιαφέρον για το γίνεται μετά.

Τα ελάχιστα που μπορεί να κάνει κάποιος για να εξασφαλίσει ότι όντως αγοράζει ένα πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης είναι:

Να ανιχνεύσει τις πληροφορίες που ζητάνε «οι πωλητές» και πόσο προσεκτικά ακούνε τις πληροφορίες που τους δίνουν. Να ρωτάνε αν και με ποιο τρόπο πρόκειται να τις ενσωματώσουν στην δουλειά τους και αυτό να ελέγχουν αν αυτό αντικατοπτρίζεται στην εκπαιδευτική τους πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Να εντοπίζουν αν «οι πωλητές» του προγράμματος προτίθενται να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
  2. Να ζητάνε αναλυτική πρόταση και να ελέγχουν πόσο σαφείς είναι οι στόχοι αν είναι συμβατοί με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και πως θα αξιολογηθεί το αν εκπληρώθηκαν.

Τέλος να έχουν υπόψη ότι ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής βιωματικής εκπαίδευσης πολλές φορές αφήνει τον συμμετέχοντα όχι με σκληροπηρυνικές απαντήσεις, αλλά με τις χρήσιμες ερωτήσεις.