Το coaching στο εταιρικό περιβάλλον και η ευημερία των εργαζόμενων

Συνέντευξη με τους coaches Gilles Gambade και Niki Anandi Koulouri που έδωσαν στην Thrive Global Greece. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η διαρκής πίεση να τα καταφέρουμε και να επιτύχουμε, μας προκαλεί όλο και μεγαλύτερο άγχος. Στο εργασιακό περιβάλλον οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο νιώθουν εξαντλημένοι από το έντονο στρες.

Οι έρευνες που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, καταδεικνύουν ότι το κόστος της μη επένδυσης στην ευημερία των εργαζόμενων είναι πολύ μεγαλύτερο σε μια επιχείρηση, από αυτό που αρχικά φαντάζονται οι ηγέτες ενός Οργανισμού. Για παράδειγμα, μια μελέτη από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), έδειξε ότι περισσότερο από το 50% των χαμένων εργάσιμων ημερών οφείλεται στο έντονο εργασιακό στρες. 

Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται χαρούμενοι και παρακινημένοι, όχι εξαντλημένοι. Και όταν νιώθουν χαρούμενοι και παρακινημένοι, τότε είναι πιο πολύ δεσμευμένοι στην επιχείρηση που εργάζονται και αποδίδουν καλύτερα. Οι χρόνιες έρευνες αποτυπώνουν σημαντικά ευρήματα αναφορικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα κάνουν το έξτρα μίλι όταν η επιχείρηση επενδύει σε αυτούς.

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και το υπερβολικό, μη δημιουργικό και σε υψηλά επίπεδα άγχος, επιδεινώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο να εστιάζουν σε προγράμματα ευημερίας των εργαζόμενων. 

Το coaching στο εταιρικό περιβάλλον και η ευημερία των εργαζόμενων

Ο Gilles και η Niki Anandi απαντούν στα ερωτήματα:

  • Τι είναι το leadership coaching και πως μπορεί να αφομειώσει τις αρνητικές συνέπειες του έντονου στρες.
  • Ποια είναι τα σημεία -«κλειδιά» που μπορούν να υποστηρίξουν το άτομο σε όλες τις βαθμίδες σε έναν οργανισμό και πώς επιτυγχάνεται αυτό.
  • Πώς βοηθάει το coaching τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, να αξιοποιήσουν το μέγιστο δυναμικό τους και πώς όλο αυτό συμβάλλει στην ευημερία.
  • Τι είδους βοήθεια μπορεί να λάβει ο ηγέτης για να μην συμβεί αυτό. Ποια είναι τελικά τα οφέλη του coaching για τον ηγέτη.
  • Πώς βλέπουμε τα πράγματα μετά τη λήξη των coaching συναντήσεων.
  • Σε ποιο βαθμό το coaching μπορεί να ενισχύσει τη διαπροσωπική επικοινωνία, να συμβάλει στην εμβάθυνση των σχέσεων, να συνεισφέρει στη μείωση των συγκρούσεων.

Το coaching στο εταιρικό περιβάλλον και η ευημερία των εργαζόμενων

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη εδώ.