Select Page

Υπηρεσίες Coaching

Υπηρεσίες Coaching | 4people matters

Υπηρεσίες Coaching | 4people matters

Υπηρεσίες Coaching

Στη 4people matters προσφέρουμε υπηρεσίες coaching σε:

  • επιχειρήσεις/οργανισμούς για CEO’S, executives, στελέχη σε διάφορες βαθμίδες με υψηλή δυναμική, για τις ομάδες τους,
  • σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες,
  • σε ιδιώτες

Αναλυτικά παρέχουμε υπηρεσίες Coaching:

Υπηρεσίες Coaching – Executive Coaching

Το Executive Coaching αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης των στελεχών για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Ενισχύει την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των ταλέντων των ανθρώπων. Υποστηρίζει τη διαχείριση της απόδοσης, την αλλαγή, την αριστεία, εστιάζοντας σε λύσεις και αποτελέσματα.

Είναι μια τριμερής σχέση μεταξύ της επιχείρησης/του οργανισμού (sponsor), του εργαζόμενου (coachee)  και του coach. Μπορεί να συνδυαστεί με την εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχύσει τη μάθηση σε νέες γνώσεις και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.

Τα προγράμματα Executive Coaching σχεδιάζονται από τον coach, σε συνεργασία με την επιχείρηση/οργανισμό σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπόψιν τα δυνατά του σημεία και ταλέντα του. Διεξάγεται μέσω ατομικών συνεδριών (one-to-one ) μεταξύ του εργαζόμενου και του coach. Το Executive Coaching βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό και εστιάζει στην αυτοτομία του ατόμου (coachee).

Σε ποιούς απευθύνονται οι υπηρεσίες Executive Coaching και τα στάδια προσέγγισης της 4peoplematters.


Υπηρεσίες Coaching – Team Coaching

Το Team Coaching είναι ένα στρατηγικό εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης μιας ομάδας, με σκοπό την υψηλή αποτελεσματικότητά της. Μια παρέμβαση (intervention) που μπορεί να οδηγήσει από τις δεξιότητες στην απόδοση, στην ανάπτυξη και στην μεταμόρφωση τόσο της ομάδας, όσο και των μελών της.

Σε ένα άστατο, απρόβλεπτο, περίπλοκο, ασαφή κόσμο (VUCA world), γεμάτο διασυνδέσεις, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συνεχείς και μεγάλες προκλήσεις και οι ομάδες καλούνται να είναι υψηλά αποτελεσματικές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ηγεσίας Peter Hawkins το Team Coaching ορίζεται ως: ‘επιτρέποντας σε μια ομάδα να λειτουργεί περισσότερο από το άθροισμα των μερών της, αποσαφηνίζοντας την αποστολή της και καλυτερεύοντας τις εξωτερικές και εσωτερικές της σχέσεις.

Έτσι, συνδυάζονται ο σκοπός και η εργασίας της ομάδας με τον τρόπο που λειτουργεί, ενώ συγχρόνως δίνεται έμφαση στη σημασία των σχέσεων της ομάδας τόσο προς τα μέσα, όσο και προς τα έξω.’ (Πηγή: Leardership Team Coaching, Peter Hawkins)

Το Team Coaching διαφέρει από άλλες παρεμβάσεις όπως: Team Building, Team Facilitation, Group Coaching, Group Therapy, Counselling. Επιπλέον, διαφέρει από το coaching που μπορεί να γίνει στον leader μιας ομάδας για το πως να ηγηθεί στην ομάδα του.

Στην καρδιά ενός αποτελεσματικού προγράμματος Team Coaching είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ της ομάδας και του coach, μια σχέση όπου όλα τα μέλη θα πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς. (Professor David Clutterbuck)

Σε ποιούς απευθύνονται οι υπηρεσίες Team Coaching και τα στάδια προσέγγισης της 4peoplematters.


Υπηρεσίες Coaching – Small Business Coaching

Το Small Business Coaching είναι η παροχή coaching υπηρεσιών σε όσους επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το Small Business Coaching δεν είναι ούτε συμβουλευτική (consulting), ούτε εκπαίδευση. Είναι η παρέμβαση (intervention) εκείνη κατά την οποία ο επαγγελματίας coach υποστηρίζει τον πελάτη του να ξεκαθαρίσει το όραμα, το σκοπό της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, να ορίσει και να υλοποιήσει τους επαγγελματικούς του στόχους, χωρίς όμως να χάσει την ισορροπία του με τους προσωπικούς του στόχους. Είναι μια διαδικασία που υποστηρίζει τον πελάτη να ορίσει και να ξεκαθαρίσει τι είναι και τι δεν είναι σημαντικό για αυτόν και την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Έτσι ώστε, αξιοποιώντας τα ταλέντα και τους πόρους του να κάνει το όραμά του πραγματικότητα, υλοποιώντας απτά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε ποιούς απευθύνονται οι υπηρεσίες Small Business Coaching και τα στάδια προσέγγισης της 4peoplematters.


Υπηρεσίες Coaching – Career Coaching

Το Career Coaching εστιάζεται σε θέματα καριέρας και εργασίας, εμπνέοντας τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό.

Μια διαδικασία αυτο-ανακάλυψης του ατόμου και εστίασης στους επαγγελματικούς του στόχους. Με στόχο στο μέλλον και προσανατολισμό στη δράση, υποστηρίζει το άτομο να δημιουργήσει και να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Να διαχειριστεί τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του σημείου που είναι το άτομο τη δεδομένη στιγμή και του σημείου που στοχεύει να είναι.

Ο coach μέσα από τη δημιουργική διαδικασία συνεργάζεται με το άτομο (coachee) και τον υποστηρίζει, ενθαρρύνει να:

  • Διερευνήσει το δυναμικό του, τα ταλέντα του.
  • Ανακαλύψει, διευκρινήσει, ευθυγραμμιστεί με τους στόχους του.
  • Διερευνήσει πολλαπλές επιλογές – λύσεις και να χαράξει στρατηγικές.
  • Δεσμευτεί για τις επιλογές του και να τις υλοποιήσει.

Σε ποιούς απευθύνονται οι υπηρεσίες Career Coaching και τα στάδια προσέγγισης της 4peoplematters.


Υπηρεσίες Coaching – Creativity Coaching 

Το Creativity Coaching εστιάζεται στη δημιουργικότητα, και τη δημιουργική εργασία σε όλες τις μορφές τέχνης. Επικεντρώνεται στην δημιουργική διαδικασία – παρά στη φύση της ίδιας της τέχνης – στην ανάπτυξη νέων ιδεών, και στην αποτελεσματική υλοποίηση αυτών.

Ο Creative Coach συνεργάζεται με τον δημιουργό – καλλιτέχνη με σκοπό να τον υποστηρίξει, ενισχύσει να συνδεθεί με ‘τη φωνή μέσα του’, να εκφράσει τα ταλέντα του, να ανακαλύψει νέες ιδέες, νέους τρόπους εργασίας, να δημιουργήσει την καλύτερη δουλειά του. Είναι δίπλα του για να τον ενθαρρύνει να αντιμετωπίσει τον ‘εσωτερικό κριτή’ μέσα του, τα ψυχολογικά και προσωπικά μπλοκαρίσματα, ό,τι του αποσπά την προσοχή, την εστίαση, την δέσμευσή του. Τον στηρίζει να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του. Τον προετοιμάζει να δείξει την εργασία του στον έξω κόσμο.

Σε ποιούς απευθύνονται οι υπηρεσίες Creativity Coaching και τα στάδια προσέγγισης της 4peoplematters.


Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε;

Επιθυμείτε να κλείσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε πως μπορούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε να σας ωφελήσουν;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα τηλ. +30 6978 892 893 (Ελλάδα) / +357 99 155 120 (Κύπρος) – Niki Anandi Koulouri.