Οι υπηρεσίες της ‘4people matters’

Υπηρεσίες | 4people matters

Υπηρεσίες | 4people matters

Η εταιρεία 4people matters δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες:

Στόχος μας η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων) και της Πνευματικής Νοημοσύνης.

Όλες μας οι υπηρεσίες μπορούν να παραδoθούν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Τι κάνουμε για τα άτομα

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε

 • Workshops (Εργαστηριακά Σεμινάρια)
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Βιωματικές Δράσεις
 • Ομάδες Μάθησης σχετικά με την Αυτογνωσία – Προσωπική Ανάπτυξη, τη Δημιουργικότητα, την Ηγεσία
 • Προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με το Εννεάγραμμα
 • Coaching Προγράμματα: Career Coaching, Creativity Coaching, Life Coaching, Relationship Coaching
 • Retreats

Προκειμένου να αναπτύσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Αναλάβουν πλήρη ευθύνη και δέσμευση για τη ζωή τους και να την οδηγούν σύμφωνα με τις αξίες τους.
 • Ζουν μια συνειδητή ζωή με νόημα και σκοπό.
 • Δημιουργούν και να διατηρούν μεταμορφωτική αλλαγή.
 • Επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τι κάνουμε για τους οργανισμούς/τις επιχειρήσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού

 • Workshops (Εργαστηριακά Σεμινάρια)
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Βιωματικές Δράσεις
 • Ομάδες Μάθησης σχετικά με την Αυτογνωσία – Προσωπική Ανάπτυξη, τη Δημιουργικότητα, την Ηγεσία
 • Προγράμματα Ανάπτυξης της Ηγεσίας και της Ομάδας σε συνδυασμό με το Εννεάγραμμα
 • Προγράμματα Executive Coaching/Business Coaching
 • Προγράμματα Team Coaching
 • Retreats
 • Keynote Spechees

Έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτύσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Συνεργάζονται ομαδικά
 • Σκέφτονται και να δρουν στρατηγικά
 • Δημιουργούν και να διατηρούν μεταμορφωτική αλλαγή
 • Ηγούνται και επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου απόδοση
 • Ζουν με ισορροπία και αρμονία

Αξιοποιούμε

Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές, τη Βιωματική Μάθηση, το Μοντέλο Appreciative Inquiry, τη Συστημική Σκέψη, καθώς και καινοτομικά εργαλεία μέσα από τη Συμβουλευτική, τη Ψυχολογία (ειδικότερα τη Gestalt, τη Θετική Ψυχολογία, τη Συναλλακτική Ανάλυση), τo Coaching, τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, την Εκπαίδευση μέσω Τέχνης, το Θεατρικό Παιχνίδι, το Διαλογισμό.

Υπηρεσίες Coaching

Στη 4people matters προσφέρουμε υπηρεσίες coaching σε:

 • επιχειρήσεις/οργανισμούς για CEO’S, executives, στελέχη σε διάφορες βαθμίδες με υψηλή δυναμική, για τις ομάδες τους,
 • σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • σε ιδιώτες

Αναλυτικά παρέχουμε υπηρεσίες Coaching:

Περισσότερα

Coaching Academy

Στην 4people matters έχουμε δημιουργήσει την Coaching Academy.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Coaching και Mentoring, σε συνεργασία με την TopTeam World και τον Gilles Gambade,

Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EMCC – European Mentoring and Coaching Council και προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού.

Στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων coaching και mentoring των στελεχών της επιχείρησης/του οργανισμού. Μπορούν να συνδυαστούν με ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες coaching.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Coaching Salespeople for Excellence’

Το πρόγραμμα αφορά διευθυντές και προισταμένους τμημάτων πωλήσεων ή call centers που επιθυμούν να αξιοποιούν το coaching στις καθημερινές συζητήσεις – παρεμβάσεις τους με τους εργαζόμενους των τμημάτων τους.

Με οδηγό την ανάπτυξη coaching δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της εταιρείας/οργανισμού, των εκπαιδευόμενων, της αγοράς  στην οποία επιχειρεί ο οργανισμός.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Coaching Skills for Leaders

Περισσότερα

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Στην 4people matters πιστεύουμε πως η αυτογνωσία και η προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων σε μια επιχείρηση / έναν οργανισμό είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και ευημερία των μελών του καθώς και του ίδιου του οργανισμού.

Σχεδιάζουμε workshops σύντομης ή μακροχρόνιας διάρκειας σχετικά με την αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων της επιχείρησης/του οργανισμού.

Οι θεματολογίες που αναπτύσσουμε χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες:

 • η σχέση με τον εαυτό μου
 • η σχέση μου με τους άλλους
 • η σχέση μου με το όλον

Ενδεικτικές θεματολογίες που μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά με την αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη

Μάθετε περισσότερα για τα προγράματα – εργαστήρια σχετικά με την Προσωπική – Επαγγελματική Ανάπτυξη που παρέχουμε

 Περισσότερα

Άλλες υπηρεσίες

Συμμετέχουμε και διοργανώνουμε Συνέδρια και Ημερίδες σχετικά με την Επαγγελματική και Προσωπική Ανάπτυξη και Αυτογνωσία.

Retreats

Δημιουργούμε και υλοποιούμε retreats για:

 • ιδιώτες σε συνδυασμό με προγράμματα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
 • στελέχη οργανισμών σε συνδυασμό με Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Στην Ελλάδα για την υλοποίηση των retreats συνεργαζόμαστε με το Κτήμα Νοόσφαιρα στις Βρυσούλες Κορινθίας.

 

Print Friendly, PDF & Email