Στις 17.06.20 η coach / σύμβουλος ψυχικής υγείας Niki Anandi Koulouri έδωσε ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την ευεξία, το οποίο διοργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγειινής και Ασφάλειας της Εργασίας) σε συνεργασία με την Thrive Global Greece.

Η φροντίδα της υγείας και της συνολικής ευεξίας, πέρα από τα οφέλη στην προσωπική και επαγγελματική ζωή συμβάλλει και στην βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Σκοπός της Thrive Global είναι να τερματίσει την επιδημία του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, προσφέροντας τόσο σε εταιρίες όσο και στο ευρύ κοινό εφαρμόσιμες, επιστημονικές λύσεις που βελτιώνουν την ευεξία και την αποδοτικότητα.

 

 

Print Friendly, PDF & Email