Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την EESTEC Athens, η coach Niki Anandi Koulouri έτρεξε ένα εργαστήρι σχετικά με την συμπόνια στο χώρο της εργασίας, με τίτλο: Compassion: A Vital Leadership Skill.

Το εργαστήρι, διάρκειας 4 ωρών, έλαβε χώρα στις 15 Μαίου 2022 για τη διοργάνωση Soft Skills Academy. Το κοινό που ήταν φοιτητές από το Πολυτεχνείο και άλλα Πανεπιστήμια, συμμετείχε ενεργά στο κάθε λεπτό και δ΄ήλωσε στο τέλος πως συνειδητά είχε επιλέξει να παρακαλουθήσει το συγκεκριμένο εργαστήρι.

Κατά τη διάρκεια του workshop αναπτύχθηκαν τα κάτωθι θέματα:

  • Η διαφορά της ενσυναίσθησης με τη συμπόνια.
  • Ποια είναι η σημασία της συμπόνιας στη ηγεσία σήμερα.
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας με συμπόνια και ποια τα πλεονεκτήματα.

Τέλος συζητήθηκε πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη συμπόνια.

Πρακτικά, συμπόνια σημαίνει ενσυναίσθηση στην πράξη.

Οι έρευνες στο εργασιακό περιβάλλον δείχνουν πως η έλλειψη συμπόνιας στην εργασία δημιουργεί περισσότερες απουσίες από τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν περισσότερα θέματα υγείας. Επιπλέον, η έλλειψη συμπόνιας συντελεί στο γεγονός πως οι οικογένειες είναι πιο δυστυχισμένες. Όλα αυτά δημιουργούν αξιοσημείωτα μικρότερη παραγωγικότητα, η οποία επηρεάζει τα οργανωτικά κέρδη της επιχείρησης, την κοινωνική της εικόνα, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία στο σύνολο της.

Ένας βασικός παράγοντας για να καλλιεργήσουμε τη συμπόνια απέναντι στους άλλους είναι να καλλιεργήσουμε πρωτίστως την συμπόνια απέναντι στον εαυτό μας.

Η αυτο-συμπόνια είναι πιο σημαντική από την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχουμε καθώς:

  • Η αυτο-συμπόνια δεν βασίζεται στην αυτο-αξιολόγηση.
  • Η αυτο-συμπόνια μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αυτό-σαφήνεια / διαύγεια, επειδή αναγνωρίζουμε τις προσωπικές μας αποτυχίες με καλοσύνη και δε χρειάζεται να τις κρύψουμε.
  • Η αυτο-συμπόνια δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, είναι πάντα διαθέσιμη – ειδικά όταν πέφτουμε κάτω, αντιμετωπίζοντας ‘προκλητικές’, αντίξοες συνθήκες.

Αντί να κρίνουμε ανελέητα και να επικρίνουμε τον εαυτό μας για διάφορες ανεπάρκειες ή ελλείψεις, η συμπόνια για τον εαυτό σας σημαίνει ότι είμαστε ευγενικοί και κατανοούμε όταν αντιμετωπίζουμε προσωπικές αποτυχίες. Τιμάμε και αποδεχόμαστε το ποιος / ποια είμαστε κάτω από όλες τις συνθήκες, κάνοντας το καλύτερο που ξέρουμε και μπορούμε για να γίνουμε η εξαιρετική έκδοση του εαυτού μας.

Μέρος της παρουσίασης Compassion: A Vital Leadership Skill βρείτε στο σύνδεσμο Slideshare εδώ.

Print Friendly, PDF & Email