Corporate Coaching / Business Coaching

Corporate Coaching / Business Coaching | 4people matters
Corporate Coaching / Business Coaching | 4people matters

Τι είναι το Corporate Coaching / Business Coaching

Το Corporate Coaching / Business Coaching είναι ένα στρατηγικό εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης των στελεχών για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Ενισχύει την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των ταλέντων των ανθρώπων.

Υποστηρίζει τη διαχείριση της απόδοσης, την αλλαγή, την αριστεία, εστιάζοντας σε λύσεις και αποτελέσματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Aπευθύνεται σε:

 • Στελέχη (ανώτερα στελέχη, στελέχη με υψηλό δυναμικό, κ.α)
 • Ομάδες όπου:
  • αντιμετωπίζονται δυσκολίες συνεργασίας / επικοινωνίας,
  • η ομάδα έχει νέο προιστάμενο,
  • το έργο είναι απαιτητικό και η ομάδα είναι νέα σε σύσταση.

‘We must see people in terms of their future potential, not their past performance’

Sir John Whitmore

Corporate Coaching / Business Coaching για ένα ΄στέλεχος (One-to-One)

One-to-One Coaching σε Executives και Leaders

Ένα πρόγραμμα One-to-one Coaching σε Executives και Leaders σχεδιάζεται από τον business coach, σε συνεργασία με την επιχείρηση / οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου – executive (coachee) για ανάπτυξη καθώς και τα δυνατά σημεία, ταλέντα του.

Διεξάγεται μέσω ατομικών συναντήσεων (one-to-one) μεταξύ του ατόμου (coachee) και του coach. Βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Εστιάζει στην αυτονομία του ατόμου (coachee).

Σε ένα πρόγραμμα One-to-one Coaching σε executives και leaders η εστίαση είναι τόσο στο άτομο (coachee), όσο και στους στόχους του οργανισμού και επομένως η σχέση είναι τριμερής: μεταξύ της επιχείρησης/του οργανισμού (sponsor), του στελέχους (coachee)  και του coach. 

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες Corporate Coaching / Business Coaching One-to-One

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που επιθυμούν να ενισχύσουν τα στελέχη τους να:

 • Αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Leadership Coaching).
 • Διαχειριστούν τις ‘προκλήσεις ΄του νέου τους ρόλου.
 • Σχεδιάσουν τη διαδοχή στη θέση τους.
 • Αναλάβουν, διαχειριστούν, οδηγήσουν την οργανωσιακή αλλαγή.
 • Βελτιώσουν θέματα που αφορούν τη συμπεριφοράς τους και την απόδοσή τους, καθώς και τη συμπεριφορά και απόδοση της ομάδας τους.
 • Επιλύσουν τυχόν θέματα επικοινωνίας και συγκρούσεων μεταξύ άλλων στελεχών, ή της ομάδας.
 • Αναπτύξουν / καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα.
 • Αναπτύξουν / καλλιεργήσουν τη ψυχικής τους ανθεκτικότητα, να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, το stress, την αλλαγή.
 • Διαχειριστούν αποτελεσματικά την ενέργεια, το χρόνο, τους πόρους, την εστίασή  τους, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Τα τρία επίπεδα μάθησης σε μια διεργασία Corporate Coaching / Business Coaching

Είναι:

 • Η επίλυση προβλημάτων.
 • Η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και νέων τρόπων σκέψης και δράσης.
 • ‘Μαθαίνω πως να μάθω’ (‘Learning how to learn’) αναπτύσσοντας δεξιότητες και συνήθειες που εξασφαλίζουν ότι η μάθηση του executive θα συνεχιστεί και μετά το τέλος των coaching συναντήσεων.

Ένα πρόγραμμα Corporate Coaching / Business Coaching είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης της ηγεσίας και όχι απλά μια πρακτική υποστήριξη του ατόμου που δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση.


Corporate Coaching / Business Coaching – Η προσέγγιση της 4people matters

Τα 5 στάδια πριν την έναρξη των coaching συναντήσεων

1o στάδιο – Αρχικό

Το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει συναντήσεις με τον υπεύθυνο του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού, τον προιστάμενο του ατόμου (coachee), και με το ίδιο το άτομο.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητιούνται η υπάρχουσα κατάσταση, οι ευκαιρίες ανάπτυξης και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η συνάντηση με τον εν δυνάμει coachee, είναι απαραίτητη. Σε αυτήν, συζητιούνται οι δικοί του στόχοι και προσδοκίες για το πρόγραμμα coaching, και συγχρόνως πως μπορεί το coaching να συνεισφέρει και να υποστηρίξει τους στόχους και τις προσδοκίες του.

Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται, αν μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του coach και του coachee, καθώς η σχέση εμπιστοσύνης είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την υλοποίηση και επιτυχία ενός προγράμματος coaching.

2o στάδιο – Συμφωνία

Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει μέρος η συμφωνία για τη δέσμευση στο coaching πρόγραμμα όλων των μερών (sponsor, coachee, coach).

Η συμφωνία περιλαμβάνει:

 • τις αρχές που διέπουν αυτή τη σχέση και την εμπιστευτικότητα,
 • το ρόλο κάθε μέρους στο πρόγραμμα,
 • τους γενικούς στόχους,
 • τα βήματα δράσης που θα εφαρμοστούν,
 • τα εργαλεία αξιολόγησης που θα αξιοποιηθούν,
 • τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

3o στάδιο – Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης

Μετά από το στάδιο της συμφωνίας, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, αξιοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης (personality / leadership styles / communication styles/ learning styles assesments) . Διεξάγονται συνεντεύξεις ή/και 360º έρευνες που αφορούν τους βασικούς ενδιαφερόμενους (key stakeholders).

4ο στάδιο – Ανατροφοδότηση και Πλάνο Ανάπτυξης

Στη συνέχεια πραγματοποιείται από τον business coach η ανατροφοδότηση της υπάρχουσας κατάστασης και η παρουσίαση του πλάνου ανάπτυξης που θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το πλάνο ανάπτυξης εστιάζεται σε συγκεκριμένους στόχους και περιλαμβάνει την υλοποίηση πλάνου δράσης με μετρήσιμους δείκτες, χρονοδιαγράμματα και ορόσημα (milestones). Συγχρόνως, λαμβάνονται υπόψιν, οι δυνατές λύσεις για την υγεία και ευημερία συνολικά του συστήματος (επιχείρηση/οργανισμός), οι περιοχές ανάπτυξης του ατόμου (coachee), οι ‘προκλήσεις΄ που αντιμετωπίζει και τα δυνατά σημεία / ταλέντα του.

Ένα Coaching πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από 3 – 6 μήνες ή ίσως και μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες. Οι συναντήσεις coaching διεξάγονται δια ζώσης, ή μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας κάθε δύο ή τρεις βδομάδες.

5ο στάδιο –  Συμφωνία για το Πλάνο Ανάπτυξης

Συμφωνείται το πλάνο ανάπτυξης με τον sponsor και με τον coachee.

Υλοποίηση Ατομικών Συναντήσεων Coaching

Υλοποιούνται όπως έχει συμφωνηθεί, οι συναντήσεις coach-coachee.

Σε συγκεκριμένες περιόδους πραγματοποιείται η αξιολόγηση της πορείας του ατόμου (coachee) και υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις προόδου στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Η αξιολόγηση γίνεται με τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κλείσιμο – Αξιολόγηση – Επόμενα βήματα

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αξιολογείται η πρόοδος του ατόμου (coachee) σε σχέση με το πλάνο ανάπτυξης.

Μια τελευταία follow-up συνάντηση πραγματοποιείται με τον coach και coachee για να δοθεί ανατροφοδότηση, να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα, να αναπτυχθεί το πλάνο δράσης για τα επόμενα βήματα.

Επιπροσθέτως, αξιολογούνται οι υπηρεσίες της 4people matters τόσο από τον sponsor, όσο και από τον coachee.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συζητιούνται τα μελλοντικά βήματα ανάπτυξης του coachee.

Corporate Coaching / Business Coaching και εκπαίδευση

Τα προγράμματα Corporate Coaching / Business Coaching μπορούν να συνδυαστούν με προγράμματα εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθεί η μάθηση σε νέες γνώσεις και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.

Χρήσιμες πηγές σχετικά με το Coaching

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Coaching στην ενότητα: Πηγές – Coaching.


Επικοινωνία

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Coaching που μπορούμε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε για την εταιρεία σας/ τον οργανισμό σας;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα τηλ. +30 21 3027 3864, +30 6978 892 893 (Ελλάδα) / +357 99 155 120 (Κύπρος) – Niki Anandi Koulouri.