Η φιλοσοφία της 4people matters

Η φιλοσοφία της 4 people matters - τι πιστεύουμε - τι μας οδηγεί. Πιστεύουμε πως: 1. Ο κόσμος αλλάζει, μεταμορφώνεται αν αλλάξουμε εμείς, και η ευθύνη αυτής της αλλαγής - μεταμόρφωσης ανήκει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Αφού αναλάβουμε την ευθύνη, είναι απαραίτητο να δεσμευτούμε. "Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος έχω χρέος [...]