Scaling Questions

Scaling Questions   Scaling Questions Γράφει η Niki Anandi Koulouri 15.06.16 H τεχνική Scaling Questions Μια δημοφιλής τεχνική ευέλικτη και ευπροσάρμοστη, για τη θεραπεία, τη συμβουλευτική και το coaching. Στο coaching μπορεί να αξιοποιηθεί είτε σε ατομικές συνεδρίες είτε σε ομαδικές.   Σκοπός της τεχνικής είναι ο coachee / ή η ομάδα να [...]

Executive Coaching – Τι είναι

Executive Coaching | 4 people matters   Executive Coaching - Τι είναι Γράφει η Niki Anandi Koulouri Ένας από τους πολλούς τύπους Coaching είναι το executive coaching.  Απευθύνεται σε CEO'S και executives. Εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που βοηθούν τον εργαζόμενο - executive μιας εταιρίας/ενός οργανισμού να: γίνει ηγέτης οδηγεί στην αλλαγή διαχειρίζεται [...]

Life Coaching – Τι είναι

Life Coaching |4 people matters   Life Coaching - Τι είναι   Γράφει η Niki Anandi Koulouri Είναι μια βιωματική, εξατομικευμένη διεργασία ανακάλυψης, επίγνωσης και επιλογής του ατόμου με σκοπό να ενεργοποιήσει την αλλαγή, την προσωπική του ανάπτυξη, την μεταμόρφωση.   Εναλλακτικά ονομάζεται personal coaching, καθώς απευθύνεται σε άτομα. Ο ρόλος του coach [...]

Coaching – Βασικές Υποθέσεις

Coaching - Basic Assumptions | 4 people matters   Coaching - Βασικές Υποθέσεις Γράφει η Niki Anandi Koulouri Μερικές βασικές υποθέσεις σχετικά με το coaching είναι: Κάθε άνθρωπος: Είναι μοναδικός και διαθέτει απεριόριστο δυναμικό για την προσωπική του ανάπτυξη, αλλαγή και μεταμόρφωση.  Αντιλαμβάνεται τον κόσμο διαφορετικά, με τον δικό του εκλεκτικό τρόπο. Είναι υπεύθυνος [...]

Coaching – Τι Είναι

What is Coaching | 4 people matters   Coaching - Τι Είναι Γράφει η Niki Anandi Koulouri Είναι μια βιωματική, εξατομικευμένη ή ομαδική διεργασία ανακάλυψης, επίγνωσης και επιλογής. Ενεργοποιεί την αλλαγή, την προσωπική ανάπτυξη, τη μεταμόρφωση.   Απευθύνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες. 'Είναι ο συνεταιρισμός με τους πελάτες σε μια δημιουργική διαδικασία [...]