Βιωματικό Πρόγραμμα ‘The Art and Craft of Resilience’

Το Βιωματικό Πρόγραμμα 'The Art and Craft of Resilience' είναι ένα βιωματικό ταξίδι για ανάπτυξη και ψυχική ανθεκτικότητα Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο, εκτός από την αλλαγή. Ηράκλειτος Σκοπός Ο σκοπός του Βιωματικού Προγράμματος 'The Art and Craft of Resilience' είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για ανάπτυξη και ψυχική ανθεκτικότητα – [...]