Select Page

 

 

 

 

 

Wellbeing Labs – Υλοποίηση προγραμμάτων για την ευημερία και την καλλιέργεια της ανθεκτικότητας των εργαζόμενων

 

Wellbeing Labs – Η Προσέγγισή μας για τα Θέματα Ευημερίας (Well-Being), Ισορροπίας Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής (Work and Life balance), Ανθεκτικότητας (Resilience)

 • Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια κουλτούρα ευημερίας και ανθεκτικότητας.
 • Υποστηρίζουμε τα άτομα να βελτιώσουν την ευημερία τους στους πέντε (5) πυλώνες ουσιαστικής σημασίας, σύμφωνα με την έρευνα της Gallup: Career Well-being, Social Well-being, Financial Well-being, Physical Well-being, Community Well-being.
 • Εστιάζουμε στην ανάπτυξη / καλλιέργεια της ανθεκτικότητας ατόμων, ομάδων, οργανισμών.
 • Ενδυναμώνουμε τα άτομα, τις ομάδες, τον οργανισμό να εντάξουν στην καθημερινότητά τους τις απαραίτητες χρήσιμες συνήθειες που ενισχύουν την ανάπτυξη/ καλλιέργεια των δεξιοτήτων για ανθεκτικότητα, ευημερία, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Υποστηρίζουμε τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού να υποστηρίξουν τα άτομα, τις ομάδες, τον οργανισμό προκειμένου να υιοθετήσουν μια κουλτούρα ευημερίας.

Wellbeing Labs – Τι κάνουμε

 • Υλοποιούμε διαδραστικά – βιωματικά εργαστήρια, ατομικές ή/ και ομαδικές συναντήσεις coaching  (one-to-one coaching / group coaching) ή /και mentoring (one-to-one mentoring / group mentoring), ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, ομάδες συμβουλευτικής για γονείς με ψυχολόγο.
 • Διδάσκουμε τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness), E.F.THeartMath.
 • Προσαρμόζουμε τα προγράμματα στις ανάγκες του οργανισμού και των συμμετεχόντων.
Wellbeing Labs | Wellbeing Labs

Wellbeing Labs - Προτεινόμενα Προγράμματα Μάθησης

Μάθετε για τις θεματικές ενότητες που προτείνουμε, κάνοντας κλικ εδώ

Wellbeing Labs for Parents | Wellbeing Labs

Wellbeing Labs για γονείς - Προτεινόμενα Προγράμματα Μάθησης για γονείς

Μάθετε περισσότερα για τις θεματικές ενότητες που προτείνουμε, κάνοντας κλικ εδώ

Wellbeing Labs-Resilience

Wellbeing Labs - Σχετικά με την ανάπτυξη / καλλιέργεια της ανθεκτικότητας

Η ανθεκτικότητα είναι μια ουσιαστική δεξιότητα που υποστηρίζει τα άτομα, τις ομάδες, τους οργανισμούς να διαχειριστούν τις προκλητικές εμπειρίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η αλλαγή, το τραύμα, η απειλή και το άγχος και συγχρόνως να ανακάμψουν.

Η ανθεκτικότητα είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Είναι ένα χαρακτηριστικό που ενισχύει την υψηλή απόδοση στον οργανισμό, ακόμα και σε περιόδους ταραχών και είναι σημαντικό να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον οργανισμό.

Η ανθεκτικότητα του ηγέτη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ηγείται. Συγχρόνως επηρεάζει την απόδοση και τη δέσμευση των ομάδων. Ο ηγέτης που βιώνει άγχος, εμπλέκεται σε λιγότερες ηγετικές συμπεριφορές. Μαθαίνοντας το άτομο να είναι ανθεκτικό είναι το ίδιο και το εργασιακό του περιβάλλον προετοιμασμένο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τόσο τις προκλήσεις του σήμερα, όσο και τις μελλοντικές προσκλήσεις.

Η ανάπτυξη νοοτροπίας ανθεκτικότητας χτίζεται και καλλιεργείται σε βάθος χρόνου. Απαιτεί συνεχή εστίαση στη μάθηση και ανάπτυξη. Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μετά από μια εκπαίδευση μίας μέρας ή δύο. Είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία για να διασφαλιστεί είναι σημαντικό να πλαισιωθεί με τα απαραίτητα συστατικά.

Μέσα από τα προγράμματα μάθησης που έχουμε αναπτύξει για την καλλιέργεια της ανθεκτικότητας, υποστηρίζουμε, ενδυναμώνουμε τα άτομα, τις ομάδες, τους οργανισμούς να:

 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
 • Αναπτύσσουν νοοτροπία ανάπτυξης (growth mindset) και ανθεκτικότητας (resilient mindset).
 • Αναπτύσσουν την συναισθηματική και πνευματική τους νοημοσύνη τους, έτσι ώστε να διαχειρίζονται τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους με σοφία και συμπόνια.
 • Συνδέονται με τους άλλους, κατανοώντας την αξία της σύνδεσης και να δημιουργούν υποστηρικτικές σχέσεις.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλητικές καταστάσεις, να ανακάμπουν, να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται.
 • Αναδεικνύουν τα ταλέντα τους.
 • Είναι σε εστίαση, και δημιουργικοί.
 • Βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, διοχετεύοντας την ενέργεια και δράση τους στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας προς όφελός τους την τέχνη της συνήθειας – ρουτίνας.
Wellbeing Labs-Work and Life Balance

Wellbeing Labs - Σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Οι συνεχείς έρευνες τα τελευταία χρόνια μας υπενθυμίζουν πως η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί σημαντική συνθήκη για την ευημερία των εργαζόμενων και την ευημερία του οργανισμού.

 Η πρόοδος στην τεχνολογία έχει οδηγήσει στην εξάλειψη πολλών θέσεων εργασίας χαμηλότερου έως μεσαίου επιπέδου και συγχρόνως στην αύξηση σημαντικού φόρτου εργασίας για άλλα στελέχη. Η αναδιάρθρωση της εργασίας, ο αδιάκοπος ρυθμός και ο μεγάλος όγκος εργασίας, οδηγούν στην εξουθένωση.

Οι μελέτες δείχνουν πως η έλλειψη ύπνου επηρεάζει αρνητικά την υγεία του ατόμου και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, πως η επίλυση προβλημάτων, η λογική και η οργάνωση. Οι άνθρωποι που εργάζονται πολλές ώρες είναι πιθανό να πίνουν περισσότερο και να έχουν άλλα προβλήματα σωματικής υγείας.

 Μερικές από τις συνέπειες που οι έρευνες καταγράφουν είναι:

 • Οι εργαζόμενοι ασθενούν πιο εύκολα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ημέρες άδειας λόγω ασθένειας.
 • Η δέσμευση των εργαζόμενων (engagement) είναι χαμηλή.
 • Αυξάνεται η κινητικότητα των εργαζόμενων (employee turnover).
 • Μειώνεται η απόδοση και παραγωγικότητα.
 • Μειώνονται τα κέρδη για τον οργανισμό.

 Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι υψίστης σημασίας ο οργανισμός να:

 • Εντάξει στην κουλτούρα του τη φιλοσοφία πως η επιτυχία του βασίζεται στη λογική ότι τρέχουμε μαραθώνιο και όχι 100 μέτρα με εμπόδια.
 • Ενθαρρύνει και να υποστηρίξει στην πράξη τις ομάδες και τα άτομα να υιοθετήσουν ένα τρόπο ζωής, ο οποίος υποστηρίζει την ευημερία, την ισορροπία επαγγελματικής – προσωπικής ζωής.
 • Υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τα άτομα και τις ομάδες να θέτουν όρια και προτεραιότητες και συγχρόνως να τις τηρούν.
Wellbeing Labs | Wellbeing Labs

Wellbeing Labs - Προτεινόμενα Προγράμματα Μάθησης

Μάθετε για τις θεματικές ενότητες που προτείνουμε, κάνοντας κλικ εδώ

Wellbeing Labs for Parents | Wellbeing Labs

Wellbeing Labs για γονείς - Προτεινόμενα Προγράμματα Μάθησης για γονείς

Μάθετε περισσότερα για τις θεματικές ενότητες που προτείνουμε, κάνοντας κλικ εδώ